Privacy policy

 HR Adviesbureau Molenaar verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan opdrachtgevers op het gebied van advisering bij personele vraagstukken. Uiteraard gaat HR Adviesbureau Molenaar vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om.

Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt dat HR Adviesbureau Molenaar voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening informeren wij u. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.

Contactgegevens

Adres:

Ommeloop 1

3235 AM  Rockanje

Onze kantoor is geopend/bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Telefoon: 06 222 79 086

Contactpersoon:

Mevr. S. Molenaar

Eigenaar

06 222 79 086

Gegevensverwerkingen

HR Adviesbureau Molenaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HR Adviesbureau Molenaar , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HR Adviesbureau Molenaar verstrekt. HR Adviesbureau Molenaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

HR Adviesbureau Molenaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HR Adviesbureau Molenaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische) advisering.

Bewaartermijnen:

HR Adviesbureau Molenaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan de wettelijke termijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

HR Adviesbureau Molenaar verstrekt uw personeelsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics:

HR Adviesbureau Molenaar maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP adres wordt hierbij geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan HR Adviesbureau Molenaar te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HR Adviesbureau Molenaar heeft hier geen invloed op.

HR Adviesbureau Molenaar heeft Google geen toestemming gegeven om via HR Adviesbureau Molenaar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar s.molenaar@hradviesbureau.com, HR Adviesbureau Molenaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

HR Adviesbureau Molenaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HR Adviesbureau Molenaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HR Adviesbureau Molenaar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HR Adviesbureau Molenaar op via s.molenaar@hradviesbureau.com, www.hradviesbureau.com is een website van HR Adviesbureau Molenaar. HR Adviesbureau Molenaar is als volgt te bereiken:

Postadres: Ommeloop 1, 3235 AM  Rockanje

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 244 82 844

Telefoon: 06- 222 79 086.

E-mail adres: s.molenaar@hradviesbureau.com

Wijzigingen privacyverklaring

HR Adviesbureau Molenaar kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. HR Adviesbureau Molenaar raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 23 mei 2018